Prigovori, prijedlozi, pohvale

Naš je cilj i razlog stalnog poboljšavanja kvalitete usluge koju pružamo zadovoljstvo naših klijenata i posjetitelja. Svojim prijedlozima i sugestijama pridonosite ostvarenju još uspješnije suradnje, na čemu vam zahvaljujemo.

Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu sa Zagrebačkom bankom povrijeđeno ili uskraćeno neko pravo, predlažemo da događaj/spornu situaciju pokušate riješiti u izravnom usmenom obraćanju zaposlenicima u Banci. U većini slučajeva situacija tako može biti riješena brzo i jednostavno na obostrano zadovoljstvo.

Takvo usmeno obraćanje klijenata Banka ne tretira kao pisani prigovor u smislu Politike upravljanja prigovorima klijenata Zagrebačke banke i ne primjenjuje pripadajuće odredbe o podnošenju, zaprimanju, rješavanju i evidentiranju pisanih prigovora.

Ako spornu situaciju nije moguće riješiti u usmenom kontaktu sa zaposlenicima Banke ili se ne želite usmenim putem obratiti zaposlenicima, možete uputiti Banci pisani prigovor kako je propisano Politikom upravljanja prigovorima klijenata. Pisani prigovor minimalno treba sadržavati:

  • osobne podatke klijenta
  • detaljan opis događaja/situacije ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a predmet su prigovora te je prigovoru poželjno priložiti preslike dokumenata kojima se dokazuju navodi iz prigovora ukoliko klijent istima raspolaže
  • adresu za dostavu odgovora
  • poželjno je prilikom podnošenja prigovora navesti svoj datum rođenja ili OIB ili broj računa u Banci.

Banka će se očitovati u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, osim ako je zakonskim propisom, za pojedinu uslugu propisan drugačiji rok. U slučaju da prigovor ne sadrži sve potrebne podatke za postupanje, od podnositelja prigovora zatražit će se njegova nadopuna.

Podnositelj prigovora-potrošač koji je s Bankom zaključio ugovor o online prodaji ili uslugama ima pravo, u svrhu izvansudskog alternativnog rješavanja sporova, podnijeti svoj pritužbu putem platforme za online rješavanje sporova (Platforma za ORS). Poveznica na Platformu za ORS je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main. Platforma za ORS nije alat za rješavanje potrošačkih pritužbi, već služi kako bi se pritužba podnositelja prigovora-potrošača proslijedila odgovarajućem tijelu za alternativno rješavanje sporova.

Izaberite jedan od načina kojim ćete nam uputiti svoje prijedloge, prigovore i pohvale!


Politika upravljanja prigovorima klijenata Zagrebačke banke

Informacije o obradi podataka - rješavanje prigovora