Kao paneuropska banka, UniCredit je posvećen najvišim standardima korporativnog upravljanja. Naše su sadašnje prakse razvijene proučavanjem najboljih međunarodnih praksi i tržišnih očekivanja.
Potpuno smo transparentni u objavljivanju svojih upravljačkih praksi kako bismo pomogli dionicima, pa i investitorima, da procijene našu Grupu po pitanju upravljanja i učinkovitosti naših sustava unutarnje kontrole.

Saznajte više na internetskim stranicama UniCredit Grupe

Najnovije informacije o aktualnoj geopolitičkoj situaciji i utjecajima na poslovanje