BEZ NAKNADE
3 MJESECA
KORIŠTENJA***

Paketi proizvoda i usluga

Otvorite račun i izaberite paket prilagođen vašim potrebama s jednom mjesečnom naknadom za proizvode i usluge uključene u paket.
Znate li da paket možete otvoriti ili promijeniti i u svojoj m-zabi, on-line bankarstvu putem mobilne aplikacije, bez odlaska u poslovnicu?

START
paket

Paket proizvoda i usluga

5,31 EUR
40 HRK*

mjesečno

Zakaži sastanak

Zadovoljava vašu potrebu za osnovnim bankarskim proizvodima i uslugama potrebnim za svakodnevno financijsko poslovanje.

Tekući račun u eurima i multivalutni tekući račun

on-line bankarstvo: m-zaba i e-zaba

Dopušteno prekoračenje do 7.000 EUR (52.742 HRK)

Plaćanje karticom tekućeg računa u eurima na rate bez kamata i naknada do 2.700 EUR (20.000 HRK)

Podizanje gotovog novca bez naknade na bankomatima UniCredit Grupe u inozemstvu

PROMO

SMART
paket

Paket proizvoda i usluga

10,22 EUR
77 HRK*

mjesečno

Zakaži sastanak

Dinamičan život zahtjeva pametna rješenja. Olakšajte si svakodnevicu i svoje financijsko poslovanje rješavajte iz udobnosti vlastitog doma ili u pokretu.

Tekući račun u eurima i multivalutni tekući račun

Žiroračun u eurima i multivalutni žiroračun

on-line bankarstvo: m-zaba i e-zaba

15 besplatnih on-line plaćanja**

Dopušteno prekoračenje do 7.000 EUR (52.742 HRK)

Plaćanje karticom tekućeg računa u eurima na rate bez kamata i naknada do 2.700 EUR (20.000 HRK)

Besplatna upisnina i članarina za Mastercard kreditnu karticu

Podizanje gotovog novca bez naknade na bankomatima UniCredit Grupe u inozemstvu

Asistencija pomoć u kući

Asistencija pomoć na cesti

Zaštita digitalnog novčanika

SUPERIOR
paket

Paket proizvoda i usluga

15,93 EUR
120 HRK

mjesečno

Zakaži sastanak

Želite najbolje od najboljeg? Superior paket odličan je odabir za vas. Sve prednosti suvremenog bankarstva na jednom mjestu, uz dodatne pogodnosti osiguranja.

Tekući račun u eurima i multivalutni tekući račun

Žiro račun u eurima i multivalutni žiroračun

on-line bankarstvo: m-zaba i e-zaba

Neograničen broj besplatnih on-line plaćanja**

3 besplatna podizanja gotovog novca na bankomatima drugih banaka

Dopušteno prekoračenje do 7.000 EUR (52.742 HRK)

Plaćanje karticom tekućeg računa u eurima na rate bez kamata i naknada do 2.700 EUR (20.000 HRK)

Besplatna upisnina i članarina za Mastercard kreditnu karticu

Podizanje gotovog novca bez naknade na bankomatima UniCredit Grupe u inozemstvu

Asistencija pomoć u kući

Asistencija pomoć na cesti

Zaštita digitalnog novčanika

Osiguranje krađe i zloupotrebe mobilnog uređaja

Putno-zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju otkaza putovanja

Cyber Shield (osiguranje od on-line rizika)

*Iznosi u valuti EUR prikazuju se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

**Plaćanja se odnose na nacionalni i prekogranični kreditni transfer - u eurima, s transakcijskih računa u eurima putem usluga on-line bankarstva uključenih u paket usluga te trajnim nalogom i SEPA izravnim terećenjem.
Za svaki paket usluga prikazan je sadržaj usluga koje je moguće koristiti u okviru svakog pojedinog paketa usluga, sukladno uvjetima Banke. Ovo znači da ugovaranjem paketa usluga klijentu ne mora biti dostupna svaka usluga u sklopu pojedinog paketa.
Detaljne informacije o proizvodima, uvjeti ugovaranja i dokumenti dostupni su odabirom opcije Detaljnije uz svaki paket usluga.

***Primjenjuje se za klijente koji prvi puta ugovaraju paket proizvoda, prema Izvatku iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba. U slučaju prelaska klijenta na jednu od paketiranih usluga s paketirane usluge koja je cjenovno bila povoljnija, klijentu se odobrava sljedeća 3 mjeseca korištenje nove paketirane usluge po cijeni paketirane usluge koju je do tada koristio. Uvjet je da klijent nije u proteklih 12 mjeseci prelazio sa skuplje na cjenovno povoljniju paketiranu uslugu.

Ako ste mlađi od 29 godina, Paket za mlade ugovorite ovdje.