m-kredit

Do gotovinskog kredita u samo par klikova

Kako do kredita putem m-zabe?

 1. Prijavite se u m-zabu i pokrenite ugovaranje kredita kroz funkcionalnost „Gotovinski kredit“ unutar on-line bankarstva putem mobilne aplikacije m-zaba.
 2. Odaberite iznos i rok otplate kredita. Mjesečnu otplatu prilagodite svojim mogućnostima.
 3. Recite nam nekoliko podataka o sebi i zaprimite informativnu ponudu prilagođenu vašim mogućnostima.*
 4. Donesite odluku o realizaciji kredita te nakon toga ugovorite kvalificirani elektronički potpis i potpišite ugovornu dokumentaciju.
 5. Novac je na vašem tekućem računu!**
 6. Za veće iznose, do max 40.000 EUR, čeka vas ugovorna dokumentacija u poslovnici, a nakon ovjere kod javnog bilježnika i isplata na vaš tekući račun.

*U slučaju potrebe dokazivanja primanja, po prihvatu informativne ponude ugovorite sastanak i nastavite s realizacijom svojeg kredita. Na sastanak donesite dokumentaciju za dokazivanje primanja.

**Uz zadovoljavanje internih pravila Zagrebačke banke za procjenu kreditne sposobnosti, izjava o zapljeni po pristanku dužnika i zadužnica nisu potrebni za kredite do 13.300 EUR za rok otplate do 84 mjeseca za klijente koji su zaposleni na neodređeno minimalno 6 mjeseci i primaju plaću tijekom zadnjih 6 mjeseci na račun u Banci.

U svakom trenutku možete provjeriti uvjete kredita koji ste ugovorili putem svoje m-zabe - pregled uvjeta, stanja, prometa i dokumentacije.

Nudimo vam brzo i jednostavno ugovaranje gotovinskog kredita putem m-zabe uz fiksnu kamatnu stopu od 6,09 % (EKS 7,92 %*) za kredite iznad 60 mjeseci i 6,29 % (EKS 8,07 %**) za kredite do 60 mjeseci otplate. Krediti se ugovaraju uz životno osiguranje otplate kredita kako bi se u slučaju neželjenih i nepredvidivih životnih situacija mogle podmirivati kreditne obveze.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata za kredit u iznosu od 10.000 EUR, uz rok otplate od 84 mjeseca, fiksnu kamatnu stopu 6,09% uz životno osiguranje otplate kredita, i uz trošak vođenja tekućeg računa te anuitetsku otplatu.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata za kredit u iznosu od 10.000 EUR, uz rok otplate od 60 mjeseci, fiksnu kamatnu stopu 6,29% uz životno osiguranje otplate kredita, i uz trošak vođenja tekućeg računa te anuitetsku otplatu.

Saznajte više o svim detaljima vezano uz životno osiguranje otplate kredita.

Prednosti

 1. ugovaranje on-line bankarstvom putem mobilne aplikacije (m-zaba) u samo par koraka
 2. bez posjete Banci ili javnom bilježniku*
 3. bez dodatne dokumentacije*
 4. odobrenje kredita u nekoliko minuta i isplata odmah nakon potpisa ugovora*
 5. bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva
 6. dokumente potpisujete kvalificiranim elektroničkim potpisom*

*Uz zadovoljavanje internih pravila Zagrebačke banke za procjenu kreditne sposobnosti, izjava o zapljeni po pristanku dužnika i zadužnica nisu potrebni za kredite do 13.300 EUR za rok otplate do 84 mjeseca za klijente koji su zaposleni na neodređeno minimalno 6 mjeseci i primaju plaću tijekom zadnjih 6 mjeseci na račun u Banci.

Reprezentativni primjer pronađite u Dokumentima.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Ako ste klijent Zagrebačke banke predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poslovnicu za sastanak

Predložite termin sastanka, nastojat ćemo ispuniti vašu želju.