AZ PROFIT
AZ Profit je dobrovoljni mirovinski fond primjeren članovima koji planiraju duže štedjeti te su spremni na preuzimanje umjerenog rizika ulaganja radi mogućnosti ostvarenja viših prinosa. Duži period štednje utječe na veći broj uplata i duže razdoblje kapitalizacije.
Fond može ulagati do 60 % imovine u obveznice, kao i do 40 % imovine u dionice, te u ostale financijske instrumente sukladno Prospektu.  Zbog umjereno konzervativne investicijske politike mogući su viši prinosi, ali u određenom razdoblju moguć je i pad cijene udjela i smanjenje vrijednosti uloženih sredstava.

AZ BENEFIT
AZ Benefit je dobrovoljni mirovinski fond primjeren članovima kojima je sigurnost važnija od prinosa. U pravilu su to osobe koje će u prosjeku kraće štedjeti. Portfelj fonda sastoji se od većeg udjela obveznica čime se nastoji postići veća sigurnost uloženih sredstava.
Fond ima izrazito konzervativnu investicijsku politiku. U normalnim tržišnim uvjetima to su ulaganja do 90% imovine u obveznice i do 10% u dionice te u ostale financijske instrumente sukladno Prospektu.

Prednosti

  1. Prinos fonda

Ulaganjem imovine fonda u različite financijske instrumente (dionice, obveznice i sl.) na tržištima kapitala, Društvo nastoji ostvariti prinos kojim će uvećati imovinu fonda odnosno sredstva članova fonda. S obzirom na namjenu štednje, za ulaganje imovine mirovinskih fondova karakteristična je dugoročnost pa prinos fonda treba promatrati u duljem razdoblju (npr. tijekom 15 godina na koliko se procjenjuje prosječno vrijeme štednje u fondu).

  1. Državna poticajna sredstva

Na uložena sredstva država isplaćuje državna poticajna sredstva (DPS) kojima nas potiče na ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju s dodatnih 15% na vrijednost uplaćenih sredstava u jednoj kalendarskoj godini (samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu) do ukupnog iznosa od 5000 kn. To znači da je moguće uvećati iznos na računu korištenjem DPS-a, maksimalno do iznosa od 750 kn godišnje.
Pravo na DPS ima svaki član koji ima prebivalište u RH ili je njezin državljanin. Također, pravo ostvaruju i članovi koji nisu državljani RH, pod uvjetom da imaju prebivalište u nekoj od država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, ali to pravo im pripada samo tijekom razdoblja dok se u RH uplaćuju doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje – II. stup

  1. Porezna olakšica za poslodavce

Obrtnici, samozaposleni ili vlasnici obiteljske male ili veće tvrtke na uplate za sebe i svoje zaposlenike u dobrovoljnu mirovinsku štednju ne plaćaju dodatni porez i doprinose do iznosa od 500 kn mjesečno ili 6.000 kn godišnje.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poduzetničko bankarstvo

Postavke kolačića

Privole

Prilagođene postavke kolačića

U nastavku možete omogućiti ili onemogućiti korištenje pojedinih kategorija mrežnih kolačića, a svoj izbor možete naknadno promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako niste sigurni, detaljne informacije o kolačićima koje koristimo na zaba.hr stranicama možete pronaći u našoj politici korištenja kolačića.

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Omogućuju pravilan i siguran rad web stranica.


Funkcionalni kolačići

Omogućuju poboljšanja u korištenju web stranica.


Marketinški kolačići

Omogućuju praćenje posjetitelja web stranica te prikupljaju podatke koji se koriste za personalizaciju oglasa i korisničkog iskustva.


Analitički kolačići

Bilježe statističke podatke koji omogućuju unaprjeđenje naših stranica i naš ponude.