Štednja

Print Send

Klasični model oročene štednje

Obvezan OIB

Raspolažete većim iznosom novca i pitate se gdje ga uložiti kako bi se dodatno povećao i da pritom zadržite sigurnost uloženoga? Klasična oročena štednja idealan je način da postignete sklad između tih dviju želja.

Sredstva oročena u klasičnom modelu oročene štednje nakon isteka oročenja vraćaju vam se uvećana za kamatu. U slučaju da vam novac zatreba prije, oročenu štednju u svakom trenutku možete razročiti, pri čemu vam se priznaje kamata obračunata za razdoblje u kojem ste štedjeli. Oročenu štednju možete ugovoriti u kunama i devizama.

Maksimalan rok oročenja: do 48 mjeseci

Oročite li svoj štedni ulog putem e-zaba internetskog bankarstva, možete ostvariti još jednu prednost više - stimulativnu kamatnu stopu od  0,10 p.p. kao dodatak na kamatnu stopu.

Kunska oročena štednja 

Kamatne stope
ROK OROČENJA 1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 do 48 mj.
kamatna stopa 1,60 1,70 2,00 2,30 2,35 2,40

Kamatna stopa za oročene štedne uloge iznad 100.000 kn određuje se na osnovi dogovora klijenta s Bankom.
Efektivne kamatne stope jednake su prikazanim nominalnim kamatnim stopama.

Minimalni iznosi oročenja:

  • 1.000 kuna za rokove oročenja kraće od 12 mjeseci
  • 2.000 kuna za rokove oročenja od 12 mjeseci i više
  • 500 kuna za štednju oročenu putem e-zabe za građane.

Devizna oročena štednja

Valute oročavanja:
EUR, USD, CHF, AUD, CAD, NOK, SEK, DKK, GBP, JPY

 Kamatne stope
IZNOS 1 mj. i više 3 mj. i više 6 mj. i više 12 mj. i više 24 mj. i više 36 mj. i više 48 mj.
 EUR
do 2.499 EUR 0,40 0,50 0,65 0,90 1,05 1,20 1,35
2.500 do 9.999 EUR 0,75 0,85 1,00 1,25 1,40 1,55 1,70
preko 10.000 EUR 1,00 1,10 1,25 1,50 1,65 1,80 1,95
 USD
do 2.499 EUR 0,60 0,90 1,00 1,30 1,45 1,60 1,75
2.500 do 9.999 EUR 0,95 1,25 1,35 1,65 1,80 1,95 2,10
preko 10.000 EUR 1,30 1,60 1,70 2,00 2,15 2,30 2,45
AUD
do 2.499 EUR 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70
2.500 do 9.999 EUR 1,25 1,55 1,85 2,15 2,45 2,75 3,05
preko 10.000 EUR 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20 3,50 3,80
CAD
do 2.499 EUR 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70
2.500 do 9.999 EUR 0,75 0,95 1,15 1,35 1,55 1,75 1,95
preko 10.000 EUR 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20
CHF
do 2.499 EUR 0,30 0,40 0,50 0,70 0,90 1,00 1,10
2.500 do 9.999 EUR 0,45 0,55 0,65 0,85 1,05 1,15 1,25
preko 10.000 EUR 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,30 1,40

Kamatne stope na devizna oročenja za sve ostale valute ugovaraju se kao i na CHF. Visina oročenog uloga određuje se u eurima prema srednjem tečaju eura u trenutku oročenja. Efektivne kamatne stope jednake su prikazanim nominalnim kamatnim stopama.

Minimalni iznosi oročenja:

  • 500  EUR ili protuvrijednost druge strane valute
  • 50 EUR ili protuvrijednost druge valute za štednju oročenu putem e-zabe za građane.

Ako nakon isteka roka oročenja uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu ne podignete štedni ulog, vaše se oročenje obnavlja na isti rok i prema uvjetima koji vrijede na dan isteka roka oročenja.

 Letak Klasična i Rentna štednja

Saznajte više o DUO PROTEKT ŠTEDNJI u kombinaciji s osiguranjem od nezgode.