X

Stranice zaba.hr koriste ili mogu koristiti kolačiće (cookies). Nastavak upotrebe ovih stranica podrazumijeva vaš pristanak na pohranu i pristup kolačićima.

Više o kolačićima i mogućnostima vlastitih postavki povezanih s njima potražite u našoj Izjavi o privatnosti.

Ugovorite sastanak >

Plaćanja

Print Send

Promjene u plaćanjima od 1. lipnja 2014.

IBAN (International Bank Account Number) je broj transakcijskog računa kreiran prema međunarodnom standardu. 

IBAN ima 21 znamenku, a zadnjih 10 znamenaka predstavlja postojeći broj vašega transakcijskog računa.

IBAN vam je dostupan i na e-zabi, m-zabi, u obavijestima Banke, u potvrdama o provedenim plaćanjima te u svim poslovnicama.

 


Kontinuiranim usklađivanjem sa smjernicama Europske unije, Banka će od 1. lipnja 2014.  u nacionalnom platnom prometu zaprimati i izvršavati samo one platne naloge u kojima je transakcijski račun primatelja plaćanja upisan u IBAN formatu.

Gdje je moguće saznati IBAN transakcijskog računa?
Informacije o IBAN formatu vašeg računa dostupne su vam putem:

  • e-zabe,  m-zabe i svih poslovnica
  • izvatka i svih drugih potvrda koje prikazuju transakciju po računu (npr. listića na bankomatu)
  • debitnih kartica računa izdanim nakon svibnja 2013.

Zasebni obrazac s podatkom o IBAN računu možete preuzeti bez naknade na e-zabi i u poslovnicama Banke.

Što ako ne znate IBAN primatelja plaćanja?
Banka će vam osigurati uslugu pretvaranja računa primatelja u IBAN format kod unosa naloga za plaćanje. Navedena usluga bit će osigurana za sve račune primatelja plaćanja u Banci te za račune poslovnih subjekata u drugim bankama u Republici Hrvatskoj. U slučaju plaćanja u korist fizičke osobe u drugoj banci u Republici Hrvatskoj, molimo da od primatelja plaćanja zatražite IBAN.

Što s nalozima koji su zadani prije za plaćanja nakon 1. lipnja 2014.?
Sukladno Izmjeni podataka u nalozima za plaćanje fizičkih osoba zaprimljenim do 1. travnja 2014., Banka je provela automatsku konverziju broja računa primatelja plaćanja u IBAN format za trajne naloge i naloge za plaćanje s datumom izvršenja od 1. lipnja 2014.
Iznimno, za račune primatelja plaćanja koji se vode u drugim bankama u Hrvatskoj, a nisu evidentirani u Jedinstvenom registru računa (nisu računi poslovnih subjekata), Banka nije automatski konvertirala broj računa primatelja plaćanja u IBAN te se oni neće izvršavati od 1. lipnja 2014.

Obrasci za plaćanje – HUB 3
Za daljnja plaćanja možete upotrebljavati obrasce HUB 3 i HUB 3A koji su prilagođeni za IBAN u nacionalnom platnom prometu.
Obrazac HUB 3 možete upotrebljavati za nacionalna plaćanja i plaćanja prema inozemstvu, a predviđen je za ručno popunjavanje.
Obrazac HUB 3A upotrebljava se samo za nacionalna plaćanja i predviđen je za strojno popunjavanje (izdavat će primatelji plaćanja popunjene).
Postojeći obrasci HUB 1 i HUB 1-1 ukidaju se 1. lipnja 2014.


 

 

 


ABOUT SSL CERTIFICATES